De sex grundläggande rädslorna

Det finns 6 huvudsakliga rädslor som alla någon gång lider av

  • Rädsla för fattigdom
  • Rädsla för kritik
  • Rädsla för att bli sjuk
  • Rädsla för att förlora någons kärlek
  • Rädsla för att bli gammal
  • Rädsla för döden

De tre första är grunden till det mesta av vår oro.

Alla andra rädslor är av underordnad betydelse. De kan alla sorteras in under någon av de sex ovanstående.

Rädsla är inget annat än ett sinnestillstånd och sinnestillstånd kan man kontrollera och styra.

 

Rädsla för fattigdom är den mest nedbrytande rädslan

Symtom: Likgiltighet, obeslutsamhet, tvivel, oro, negativt tänkande och senfärdighet.

Det är ju ett sinnestillstånd men det räcker för att förstöra alla chanser att lyckas med någonting över huvud taget. Denna rädsla förlamar förnuftet, förstör fantasin, dödar självförtroendet, undergräver entusiasmen, avskräcker initiativ, leder till bristande målsättning, uppmuntrar senfärdighet och gör självkontroll omöjlig.

Pengar är bara snäckskal, det finns rikedomar i hjärtat och själen som inte går att köpa för pengar men de flesta som saknar pengar inser inte detta och tappar därför modet. När man är nere och arbetslös händer något i ens själ som tydligt syns på de hängande axlarna, på gången och ansiktsuttrycket. Man kan inte undgå att känna sig mindervärdig i sällskap med dem som har arbete, trots att man kanske vet att man står över dem i karaktär, intelligens och förmåga.

 

Rädsla för kritik

Symtom: Självupptagenhet, brist på hållning, personligheten, mindervärdighetskomplex, extravagans, brist på initiativ och brist på ambition.

Rädslan för kritik får oss att förlora initiativförmågan, fantasin, begränsar vår individualitet, tar bort vårt självförtroende och skadar oss på hundra olika sätt. Föräldrar skadar ofta sina barn genom att kritisera dem vilket kan leda till livslånga trauman. Kritik har alla för mycket av. Alla delar ut den helt gratis ur sina stora lager, oavsett om man bett om det eller inte. Våra närmaste släktingar är ofta de värsta syndarna. Det borde betraktas som ett brott (för det är verkligen ett brott) för varje förälder som bygger upp ett mindervärdighetskomplex hos sitt barn genom onödig kritik. Denna rädsla är nästan lika vanlig som rädslan för fattigdom. Den har lika elak effekt på människans förmågor.

 

Rädslan för att bli sjuk

Symtom: Inbillning, hypokondri, motion, mottaglighet, ynklighet, omåttlighet.

Den här rädslan har båda psykiska och sociala orsaker. Den är intimt sammankopplad med rädslan för att bli gammal och fruktan för döden. Den för oss nämligen nära gränsen till andra ”sidan” som vi inte vet så mycket om ännu.

I allmänhet fruktar man att bli sjuk därför att man har målat upp så fasansfulla bilder av vad som kommer att hända när man dör. Man fruktar också att ekonomin ska rasa samman helt. En respekterad läkare i USA hävdade att 75% av alla människor som söker läkare för att få hjälp med olika åkommor, är inbillningssjuka så kallade hypokondriker. Den största dödsorsaken i USA idag är piller och mediciner.

Ovanan att tala om sjukdomar, att koncentrera sina tankar på sjukdomar och förvänta sej att man blir sjuk, leder förr eller senare till att man blir det.

Rädslan för att bli sjuk bryter ner kroppens naturliga motståndskraft och skapar därmed ett utmärkt klimat för smittor av olika slag.

 

 

Sprid denna sida:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print